Schietproeven

Wie begint in de schietsport moet volgens de wapenwetgeving meestal een theoretische en praktische proef afleggen, vooraleer een sportschutterslicentie of een wapenvergunning kan aangevraagd worden. Deze proeven worden afgenomen door daarvoor aangestelde personen van het VSK (Vlaamse Schietsportkoepel).

Leden of aspirant-leden die de proeven willen afleggen nemen best contact op met de secretaris.

Om deel te nemen aan de praktische proeven dient de kandidaat volgende documenten voor te leggen:

Indien lid van een schietsportfederatie :

   • identiteitskaart
   • Lidkaart (verbondskaart) van een gemachtigde schietsportfederatie
   • Voorlopige of definitieve sportschutterslicentie (optioneel)

Indien geen lid van een schietsportfederatie:

   • identiteitskaart
   • Attest slagen theoretische proef afgelegd bij de politie (dient als voorlopige vergunning)
   • Bewijs van verzekering (evt. attest afgeleverd door verzekeringsagent of makelaar)

Indien de kandidaat bovenstaande documenten niet kan voorleggen kan hij niet aan de proef deelnemen !! De proef kan worden afgelegd met een vuurwapen ter beschikking gesteld door een andere schutter of door een club. Indien het wapen ter beschikking gesteld wordt door een andere schutter moet deze de volgende documenten voorleggen:

   • identiteitskaart
   • Model 9 met sportschutterslicentie of jachtverlof of vergunning model 4

Het wapen moet vervoerd worden volgens de wettelijk geldende normen !!

De bijdrage aan de praktische proef is bepaald op 10€ per dag ongeacht het aantal types van wapens. Voor de theoretische proef is geen bijdrage vereist. Gelieve minstens drie dagen vooraf te reserveren.

Voor meer details over de sportschutterslicentie en de proeven kan je ook altijd terecht op de website van de Vlaamse Schietsportkoepel. (kies licentie)


Daar vindt je ook de volledige kalender van de schietproeven.