Van toen tot nu

IN HET BEGIN

Er was eens een groepje Dendermondse karabijnschutters dat onder de naam “Club der X” een oude traditie uit 1920 voortzette en regelmatig een paar schoten loste in een achterafzaaltje van een plaatselijke café. Enkele jonge leden namen het initiatief om een nieuwe vereniging op te richten die zich zou bezighouden met het schieten met handvuurwapens.

In 1979 werden de eerste schoten gelost in de afgedankte fabriekshal van “P.F. De Nayer” in Lebbeke, waarmee dan ook de start was gegeven voor de Bayard Shooting Club.Omdat deze accommodatie niet voldeed werd in 1980 verhuisd naar een kelder van de toenmalige vestiging van Stella Artois.

De gebouwen waaronder de schietstand zich bevindt, hebben een woelige geschiedenis gekend, die niet zonder invloed was op de omstandigheden waaronder de vereniging moest werken. Het was soms letterlijk "pompen of verzuipen"

Met veel zweet en (een beetje) tranen werd daar in de loop der jaren met eigen middelen en mankracht een schietstand en clublokaal ingericht.

Sinds einde 1992 heeft de gemeente Lebbeke er de technische diensten en de lokale politiezone ondergebracht. Deze laatste maakt eveneens gebruik van de schietstand.

NU

Terugblikkend op de voorbije jaren mogen de initiatiefnemers en de talloze vrijwilligers die zich met hart en ziel hebben ingezet om de schietstand en kantine op te bouwen, gerust fier zijn op het resultaat.

Van het zeer bescheiden begin, zijn de schietstand en kantine uitgegroeid tot een aangenaam en zeer functioneel geheel, waar op een veilige manier diverse vormen van de schietsport kunnen beoefend worden.

Alhoewel het schieten met handvuurwapens het grootste deel van de activiteiten uitmaakt, is er regelmatig gelegenheid tot het schieten met kleinkaliber geweer en luchtwapens.

De vereniging beschikt over een kleine maar goed uitgeruste accommodatie. De schietstand heeft 7 schietbanen tot 25m. Alle banen zijn voorzien van een elektronisch gestuurde snelvuurinstallatie. De kantine is aangenaam ingericht en biedt een ruime keuze aan dranken tegen zeer redelijke prijzen. Een ideale plaats om na te kaarten en met vrienden samen te zijn.